Photo credits: zie colofon  

Domeinen in transitie

Van vuile naar schone rook

Onder aan de streep moeten ook bedrijven met een maatschappelijk doel financieel gezond kunnen bestaan. De schoorsteen moet wel roken, maar laat het dan schone rook zijn. De verdienmodellen, of beter: de rendementsmodellen voor “financieel en maatschappelijk gezond” moeten wellicht ook in jouw geval nog worden uitgedokterd, wij vertrouwen erop dat de benodigde expertise en creativiteit bij ons en de opdrachtgever ruim voorhanden is om dit binnen bereik te brengen. De focus ligt niet op financiële groei, maar op evenwichtige en veerkrachtige bloei van het gehele ecosysteem waarin jij actief bent. Dit is het doel van een “ecosysteem van gevers”.

Relaties, organisaties en ondernemingen zijn de drijvende krachten

Een ecosysteem is zo sterk of zwak als de verbinding tussen de relaties. Het model Ecosysteem van Gevers ziet mensen, gemeenschappen, organisaties en ondernemingen als de belangrijkste drijvende krachten om een ecosysteem te realiseren. Er wordt niet verwacht dat de overheid iets gaat regelen, het primaat ligt bij de burger en ondernemingen. Uiteraard kan de overheid wel medespeler zijn, een onderdeel gaan vormen van het ecosysteem dat zich wil organiseren.  In het model is er geen hiërarchie, geen “management”, maar wel leiderschap. Er is een ruimte waarbinnen iets kan ontstaan met een bepaald doel of bepaalde functie. Iedereen heeft een aandeel in het geheel, kan een rol vervullen binnen die ruimte. De basis hiervoor wordt gevormd door een bijna grenzeloos vertrouwen waardoor deelnemers zich volledig verantwoordelijk voelen en mede-eigenaar zijn.

Domeinen in transitie

We onderscheiden acht domeinen waarin onze samenleving is georganiseerd. Uniek is het idee om een organisatie of bedrijf te zien als een onderdeel van een bepaald domein en dan te beseffen dat zo’n domein een bepaalde rol vervult in het geheel. Er zijn acht domeinen en vier rollen:

  • het start met de organisaties en bedrijven die de toegang en het beheer voeren over onze hulpmiddelen en bronnen. Met gezondheid staat of valt alles.
  • rechts daarvan, dus met de klok mee, bevinden zich de domeinen die een organiserende functie hebben. Het bestuursdomein heeft als een van de hoofdtaken een eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen te organiseren
  • onderaan vindt je de domeinen die een faciliterende rol vervullen: de media, bedrijven en organisaties die onze infrastructuur inrichten en het economische domein
  • links vind je het onderwijs (inclusief kunst, cultuur en wetenschappen) dat gericht is op ontwikkeling van mogelijkheden ten dienste van het grote geheel en in nauwe samenwerking met de domeinen Economie en Welzijn.

De domeinen hebben buren ter linker- en rechterzijde waar veel raakvlakken mee zijn. Zo heeft het domein Economie (financiën, productie, werk en inkomen) veel te maken met de domeinen Onderwijs (wetenschap, persoonlijke ontwikkeling, talenten inzetten) en met Infra (fysieke en digitale infrastructuur, transport). Als je actief bent in een van de domeinen kun je dus versterking van je ecosysteem zoeken door te gaan samenwerken met je ketenpartners, of, en dat is een minder bekend inzicht, bij je “natuurlijke buren” ter linker of rechterzijde. Zo is er in het economische domein is een sterke band met het onderwijs vanwege de arbeidsmarkt: zonder kennis en goed opgeleid personeel kun je het in economisch opzicht wel vergeten. Maar ook met het domein Infra: zonder transport en een IT-infrastructuur kun je als economie niet goed concurreren. Mogelijk vraag je je af waarom er geen domein is voor “veiligheid, politie en defensie”. Hier is even een andere mindset nodig ;-) Je kunt je immers afvragen of dat domein nog nodig is wanneer we een Ecosysteem van Gevers hebben bereikt: als niemand graait, hoeft ook niemand beschermd te worden! Hetzelfde geldt voor het juridische domein. Zolang het ecosysteem van gevers niet is bereikt, vallen deze organiserende rollen in het hier voorgestelde model onder het domein “Bestuur”. Onderaan deze pagina vind je een bespreking van elk domein afzonderlijk.

Doel

Elk van de domeinen werkt aan het realiseren van een Ecosysteem van Gevers binnen het eigen domein, maar ook daarbuiten. Er zijn en er ontstaan sterke relaties met wat er op persoonlijk vlak gebeurt, binnen teams, afdelingen en organisaties en tussen organisaties onderling. Net als in de ecosystemen van de natuur zal wederzijdse versterking bijdragen tot onderling veerkrachtige en florerend systemen die uiteindelijk zowel de afzonderlijke componenten als het grote geheel ten goede komen.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier:

Ga naar de bovenkant