Photo credits: zie colofon  

Ruimte-Relatie-Rol-kompas

Het Ruimte-relatie-rol-kompas helpt je te bepalen of jouw interacties door liefde zijn ingegeven of voortkomen uit traumatische ervaringen uit het verleden: de perifere schil of schaduwkant in de onderstaande afbeelding. Jouw persoonlijke leiderschap bepaalt de keuzes van waaruit je handelt.

Werk je graag alleen of samen?

Neem als voorbeeld de as Zelf doen <–> Samenwerken. Mogelijk handel jij bij voorkeur graag vanuit het gevoel overal zelf voor verantwoordelijkheid te zijn. De schaduwzijde hiervan kan zijn dat je niks voor een ander over hebt en handelt vanuit egoïstische motieven. Het is de keerzijde van dezelfde medaille. Op dezelfde as is samenwerken het andere uiterste. Er zijn mensen die zich prettiger voelen in een samenwerkingsverband dan als eenzame pionier. De schaduwkant van samenwerken is dat je geen eigen verantwoordelijkheid meer neemt en de zaken op z’n beloop laat: dit is het gevaar van alle “-ismes” in de wereld: het collectieve gelijk als de geruststellende overtuiging en zaligmakende oplossing voor alle problemen. We weten inmiddels dat het kapitalisme, het communisme, het scientisme, het technologisme, enz, enz. wel leidraden en inzichten, maar geen werkelijke uitweg bieden voor de uitdagingen in ons bestaan. Deze schaduwkant van samenwerken, deze collectivistische heilige overtuigingen, staan de verbinding met niet-gelovigen in de weg en gaan ons uiteindelijk ook niet helpen bij het bouwen van een ecosysteem, net zo min als de niets ontziende egocentrische pioniers die lak hebben aan de negatieve impact van hun op geld beluste ondernemerschap. Krachtig ondernemerschap enerzijds of collectief de schouders eronder anderzijds: beiden zijn heel hard nodig, maar we zullen het hoe dan ook samen moeten doen.

Wat drijft jou?

Het kompas helpt je te bepalen wat je drijfveren waren bij een bepaalde handeling. Je kunt je eenvoudig afvragen: was mijn actie door het hart ingegeven (“heart driven”) of was ik (te) zelfzuchtig bezig en had mijn handelen een negatieve impact (“ego driven”)? Wanneer je vanuit je hart handelt passen daar de termen bij die je aan de buitenkant van het kompas ziet: Loslaten, Delen, Empowerment, enz. Handel je vanuit zelfzuchtige motieven, vanuit je schaduwkant, dan passen daar de termen bij die in de dunne perifere schil staan beschreven: onverschilligheid, mensen verdelen (ipv verenigen), dictatoriaal en collectivistisch gedag (verantwoordelijkheid bij het collectief laten, zwijgen en dus toestemmen), enz.

Geen oordeel!

Het kompas geeft geen oordeel, maar helpt je bij het vinden van de gewenste intensie (diepste bedoeling), intensiteit (gewicht) en prioriteit (timing) achter jouw acties.  Let op: je kunt ook doorschieten in een liefdevolle intentie, “pamperen” is niet wenselijk omdat “de ander” in jouw ruimte ook een verantwoordelijkheid heeft.

De pijlen zijn de assen waarop we ons voortbewegen en ons organiseren. In een ideale, veilige omgeving zijn het jouw persoonlijke talenten, voorkeuren en mogelijkheden die bepalen waar en hoe jij je graag beweegt. Door traumatische ervaringen raken mensen gewond en/of in negatief-schadelijke omgevingen en organisaties treden de perifere toestanden op en worden de negatieve manfestaties gestimuleerd. Zo is Loslaten een kracht, maar is de schaduwzijde Onverschilligheid een zwakte van dezelfde drijfveer (d.w.z. de Macht-as: Loslaten <–> Sturen).

In het kompas zijn de volgende assen te onderscheiden:

  • De as van de verbinding van jou met anderen: wat wil je zelf doen en waar ga je samenwerken (waar ben ik nodig, wat is jouw aandeel en talent ?)
  • De as van het vertrouwen: wat wil je delen en wat wil je voor jezelf houden (wat is privé ?)
  • De as van de macht: wat kun je loslaten en wat wil je leiden (welke regie voer jij ?)
  • De as van de kracht: wat kun je bekrachtigen bij de ander en wat wil je op eigen kracht doen (wat is mijn missie, wat kan ik ontzorgen ?)

Ruimte, relatie, rol

Het kompas is Ruimte-relatie-rol-kompas genoemd om de belangrijkste aspecten waarop we ons als mens manifesteren te benoemen.

  • Jouw handelen, de keuzes die je maakt, jouw zijn vraagt om ruimte: in een ruimte kun je bewegen. Dit kan zowel een fysieke, mentale als spirituele ruimte zijn.
  • Naar keuze ga je de verbinding met anderen aan: jouw handelen in de ruimte en jouw keuzes bepalen welke relaties je ontmoet en welke verbindingen je aangaat
  • Hoe je je wilt manifesteren bepaalt jouw rol. Als je een relatie aangaat, dan kies je welke rol je aanneemt, dus hoe je daar invulling aan geeft. Kijk naar de assen van macht, kracht, vertrouwen en verbinding. De mate waarin je naar links of rechts beweegt op de as bepaalt in elke relatie welke rol je aanneemt en of dat bij je past.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: