Wie zijn we

De New Musketeers is een collectief van marcom-specialisten zoals getoond op de pagina Over. New Musketeers is een handelsnaam van BlueGear te Wijhe. Ons site adres is: https://newmusketeers.nl. De site wordt beheerd door BlueGear, Wijhe.

Persoonsgegevens die wij verwerken

New Musketeers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en via deze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newmusketeers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

New Musketeers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen, e-mailen of post te versturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

New Musketeers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daarbij een mens (bijvoorbeeld een medewerker van New Musketeers) betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Musketeers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt (wettelijk) nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die door de bezoeker via het contactformulier op de website worden verstrekt, worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

New Musketeers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

New Musketeers gebruikt normaal gesproken alleen technische en functionele cookies. Als we voor onszelf een reclamecampagne voeren kan er ook sprake zijn van statistische/tracking cookies. Bij het bezoek van deze site krijgt u een pop-up te zien waar het plaatsen van deze cookies desgewenst geweigerd kan worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij standaard gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser weer verwijderen.

reCAPTCHA

New Musketeers maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Google.

Mailchimp

Voor het beheer van de abonneegegevens en de verzending van de nieuwsbrief maakt New Musketeers gebruik van Mailchimp. Mailchimp verklaart in de privacy-verklaring data in overeenstemming met de EU-richtlijnen te verwerken en geen data door te verkopen aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Musketeers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@newmusketeers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. New Musketeers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

New Musketeers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@newmusketeers.nl

Wijziging Privacyverklaring

New Musketeers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Versie: 2022-1