Advies

Vanuit het hart het verschil maken!

De New Musketeers helpen bij het opzetten van nieuwe activiteiten of bijsturen van bestaande activiteiten van een organisatie/onderneming. Het vraagt een forse omslag om te leren handelen vanuit hetgeen je hart ingeeft en erop te kunnen vertrouwen dat de rest dan bijna vanzelf volgt. We begeleiden opdrachtgevers die daar behoefte aan hebben in het proces van: wie ben jij en wat jou beweegt –> naar wat er nodig is, en de bouw van Ecosystemen van Gevers waarin jijzelf of jouw organisatie / bedrijf een rol wil vervullen.

Behoefte aan een ander narratief

De New Musketeers zijn erop gericht om gepassioneerde verhalen als adviseurs te helpen ontwikkelen en als marketeers over het voetlicht te brengen. We zijn er voor gepassioneerde mensen en ondernemers die (steeds meer) denken en handelen vanuit hun hart, die gericht zijn op empowerment van het geheel. Er is een behoefte aan een nieuw narratief. We zijn allemaal gedrild in de overtuiging “voor wat, hoort wat”. Deze diepe overtuiging die ten grondslag ligt aan vrijwel al ons handelen zou je “transactionalisme” kunnen noemen. Transactionalisme laat geen ruimte voor een besef van, en verantwoordelijkheid voor, het grote geheel. De natuur leert ons wat dat grote geheel te brengen heeft, welke magische krachten er aan het werk zijn, en welke resultaten kunnen ontstaan die niet zijn toe te schrijven aan een simpele optelsom van afzonderlijke transacties. In de jaren zeventig werd het geloof in ongebreidelde economische groei al ter discussie gesteld; Willem Hoogendijk spreekt in zijn boek Economie Ondersteboven (1993) zelfs van “groeidwang”. Het kapitalistische systeem is failliet, “The American Dream” is een nachtmerrie geworden en zelfs voor de “happy few” is de vraag welke prijs er eigenlijk is betaald. We gaan het anders doen.

Laat je hart spreken

Mensen en organisaties die willen werken vanuit hart, die bouwen aan nieuwe perspectieven en humane narratieven: neem contact op en laten we onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

(c) 2023 copyright New Musketeers

Adviestraject in detail