Onze visie: Ecosysteem van Gevers

Het Ecosysteem van Gevers is een model, een praktische invulling en denkkader voor de manier waarop we de samenleving kunnen inrichten. De focus ligt op Geven in plaats van Nemen. Geven kan op het niveau van ruil (er wordt iets terug verwacht), maar kan ook vanuit het besef dat de gift goed is voor het grotere geheel. Dan is er sprake van een hoge vorm van onbaatzuchtigheid en zal de gift niet alleen bijdragen aan de empowerment van de ontvanger maar ook van het (eco-)systeem waaraan gever en ontvanger hun bestaan ontlenen.

Wanneer de deelnemers van het (eco-) systeem hun onderlinge relaties versterken en nieuwe relaties toevoegen die kunnen bijdragen aan de veerkracht van het ecosysteem, zal gaandeweg een ecosyteem ontstaan dat zelfvoorzienend en veerkrachtig genoeg is om tegenslag te overwinnen. Alle deelnemers in dit ecosysteem zijn erop gericht niet alleen zichzelf of relaties, maar ook het grote geheel te laten functioneren. Dit doen ze door elkaar te faciliteren en elkaars mogelijkheden te bevorderen. Bij tegenslag of negatieve krachten op (van buiten) of in (van binnen) het systeem faciliteert het systeem het zelflerende en adaptieve vermogen.

Het is uiteindelijk empowerment van de liefde die deze vorm van samenleving steeds onafhankelijker maakt en steeds sterker.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl