Photo credits: zie colofon  

Domein Milieu

In de huidige maatschappij is het domein Milieu (en natuur) een buurman of zelfs een “subdomein” van het domein Economie: grondstoffen worden gewonnen om de economie te laten draaien, de natuur dient als kapitaal voor de business case van multinationals waarbij de schade die hierbij ontstaat (vervuiling) wordt afgewenteld op de samenleving. Denk aan de aardbevingsschade in Groningen of de olievervuiling in Nigeria als schrijnende voorbeelden. Landbouw en visserij zijn vanuit de optiek bij de New Musketeers een onderdeel van onze omgang met de natuur en niet ondergeschikt aan het domein Economie. De stikstofproblematiek, genetisch gemanipuleerd voedsel, de met zware metalen vervuilde vis, enz., enz., maken glashelder dat landbouw, tuinbouw en visserij niet gezien moeten worden als een ‘windomein’ waar slechts een paar ondernemingen aanspraak op mogen maken. Dit is de reden dat het domein Milieu niet het domein Economie als buurman heeft, maar de domeinen Gezondheid en Bestuur.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

In het milieudomein zijn er talloze voorbeelden hoe we beter kunnen omgaan met het milieu. Het begint bij bewustzijn en educatie. Een volgende stap zou kunnen zijn om afval op te ruimen. Je ambitieniveau om de weef- en constructiefouten te herstellen zal waarschijnlijk samenhangen met de complexiteit van je plannen en activiteiten.  Circulair bouwen is een inspirerend voorbeeld hoe we duurzaam gebruik kunnen maken van hetgeen de natuur te bieden heeft. Een mooi voorbeeld is hoe Herman Harms uit Raalte zich helemaal is gaan richten op ecologische bouw. Samen met hovenier Wilco Boksebeld en interieurstyliste Loraine van der Hulst ontwikkelden ze het Adem Wonen concept.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van:


..
.