Photo credits: zie colofon  

Domein Welzijn

Het domein Welzijn heeft een persoonlijke en een sociale component, vandaar dat Onderwijs (persoonlijke ontwikkeling) en Gezondheid (lichamelijke, mentale en sociale gezondheid) belangrijke buren zijn van dit domein. Voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Het blijkt dat het mensen niet alleen gaat om hun lichamelijke gezondheid, maar vooral een betekenisvol leven belangrijk vinden. Lichamelijk en geestelijk welbevinden heeft weer alles te maken met voeding, en gezonde voeding kan op haar beurt weer niet gerealiseerd worden zonder een schone natuur. Zo hangen alle domeinen samen en is alles met elkaar verbonden.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

Wat kun je doen in het domein Welzijn? Je kunt eenvoudig beginnen met vriendelijk zijn voor je omgeving. Een glimlach of groet op straat kan iemands dag goed maken. We voelen ons gelukkig als we iets voor een ander kunnen doen. Als je zelf in de shit zit, vraag om hulp. Twitter wordt verguisd, maar er zijn dagelijks voorbeelden te zien van mensen die hulp krijgen van totaal onbekende mensen als ze om raad en daad vragen. Hoe kun je bijdragen het versterken van de sociale cohesie, van netwerken en contacten? Hoe kun je contacten van ‘enablers’ bevorderen, mensen die geven? Die hun netwerk en anderen middelen ter beschikking stellen? Hoe kun je bevorderen dat ingebouwde systemische patronen en muurtjes worden afgebroken om mensen weer op weg te helpen? Een mooi voorbeeld is Stichting Kringwijs die werkt aan een samenleving waarin mensen elkaar (weer) opzoeken en elkaar vragen om mee te denken over de oplossingen. Sociale veerkracht is de basis voor de samenlevingsvisie van Kringwijs:

  • Als we plek geven aan wat mensen kunnen, doen we hen en de wereld recht.
  • Oplossingen vinden we in vertrouwen en dialoog.
  • De samenleving is gebaat bij mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving: verantwoordelijkheid vraagt ruimte voor eigen regie en eigenaarschap over de oplossingen.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van: