Ons verhaal

Strijders voor maatschappelijke impact

Dat zijn wij: de New Musketeers, marketeers with a mission! Wij willen bijdragen aan een betekenisvolle economie en bouwen aan een constructieve samenleving; we dichten niet de gaten in de markt, maar de gaten in de maatschappij.

Zoals de drie musketiers streden tegen het onrecht, strijden wij voor maatschappelijk gewin op een economisch gezond fundament. We nemen natuurlijk geen degens mee op klantbezoek maar strijdvaardig zijn we wel! Met het vernuft, de slimheid en handigheid die de musketiers kenmerkt, scheppen wij nieuwe mogelijkheden voor een betekenisvolle economie. Zo herstellen we, samen met klanten en partners, de weef- en constructiefouten in onze samenleving.

Wij gaan op avontuur en zullen gevraagd en ongevraagd advies geven als we denken dat er een mooiere toekomst te realiseren is. Zo gaan we de wereld in en laten we bedrijven en organisaties zien hoe maatschappelijk ondernemen in hun specifieke domein kan worden ingericht.
Wij werken namelijk niet met ROI’s in termen van cijfers of geld maar definiëren nieuwe rendementen in de diverse domeinen.

Net als de musketiers gaan wij ook de nodige beren en draken op onze weg vinden. Met moed, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen losten de drie musketiers hun problemen op. Met dat in ons achterhoofd komen wij, de New Musketeers, ook altijd tot een oplossing!

Minder zwart-wit dan in het Frankrijk van de 17e eeuw, zit het onrecht van deze tijd vaak verpakt in de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Organisaties en bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben verdienen meer aandacht. Daar zijn we voor. Die krachten versterken wij. Zo gaan we op weg naar een betekenisvolle economie en werken we aan ecosystemen van gevers. Doe jij mee?

Vraag dan om een gesprek met de New Musketeers – marketeers with a mission. Start met bouwen aan jouw maatschappelijke onderneming.

– One for all, all for one! –

Kernwaarden

– wij zijn marketeers met een missie –

Team

Theo Labrujere
Theo LabrujereInitiatiefnemer
Marketeer die zich aan de marketingdefinitie houdt: “Marketing has value for (..) society at large.” Begrijpt jouw bedrijf en business, bewaakt de grote lijnen, ziet de samenhang, jouw rol en de kansen. Beschikt over een moreel en business kompas waarmee je op koers blijft.
Theo is als vrijwilliger actief voor de Great Citizens Movement en actief geweest voor organisaties als Stg. Good Governance Monitor en Stg. Een Royaal Gebaar.
Merel van lamoen
Merel van lamoenIllustrator
Merel voert je mee in een andere wereld: ze verbeeldt jouw gewenste identiteit of een gewenste werkelijkheid. Merel heeft veel affiniteit met de natuur en wil graag helpen bij het realiseren van een groenere wereld.
Sam Golbach
Sam GolbachVideograaf
Filmmaker met passie voor verhalen en verhalen over passie. Sam gaat op zoek naar hetgeen er echt toe doet. Videografie gaat niet alleen over de promotionele waarde, maar ook over ‘iets brengen’. Dat we op deze aarde mogen rondlopen is een voorrecht, laten we er zuinig op zijn: niet alleen nemen, maar ook geven.
Jim Kievit
Jim KievitGrafisch ontwerper
Jim Kievit is gespecialiseerd in grafisch ontwerp, visuele communicatie en diverse artistieke diensten. Jim maakt hoogwaardige grafische producten met een serieuze impact. Jim is een betrokken en veelzijdige ontwerper die de vertaalslag maakt naar jouw identiteit en/of jouw doelgroep.
Jim: “We hebben maar één wereld. En die hebben we te leen. Daar moeten we met z’n allen enorm zuinig op zijn. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om de aarde groener, eerlijker, duurzamer en dus mooier achter te laten voor toekomstige generaties.”

Doe mee!

Als je een aanvulling bent op ons team, dan horen we graag van je! We zijn een collectief van zelfstandigen en zoeken versterking op deze gebieden:

  • marketing- en communicatiespecialisten die nog niet in ons team vertegenwoordigd zijn
  • IT’ers: data scientists / app-bouwers / php-programmeurs / Open Source specialisten
  • voor elk van de domeinen een procesregisseur
  • voor elk van de domeinen een inhoudelijke expert