Photo credits: zie colofon  

Domein Infra

In Nederland zijn we van oudsher goed bekend met het belang van een goede infrastructuur: weg- en waterwegen, (lucht-) havens, dijken, nutsvoorzieningen: er wordt al eeuwen gewerkt aan het opbouwen en verbeteren van onze infrastructuur. “Nederland distributieland” heeft ons enorme voorspoed gebracht. En de afgelopen dertig jaar is hier de internetinfrastructuur aan toegevoegd: ook hierin is Nederland een internationale speler. Zo heeft Google datacenters geplaatst in Middenmeer en Eemshaven. Er is echter een keerzijde: in Groningen wordt schade geleden vanwege de gaswinning, schade aan huizen maar ook ernstige mentale schade. Facebook heeft Zeewolde uitgekozen als locatie voor het grootste datacenter van Europa. Er zijn zorgen over de duurzaamheid, het beslag op ons elektriciteitsnet, de duurzaamheid van het center en de komst van het datacenter verhindert dat 166 hectare met de meest vruchtbare grond in Nederland voor de landbouw benut kan worden. Kortom, deze voorspoed heeft een schaduwzijde die in de huidige business case van de belanghebbende partijen wordt afgewenteld op stakeholders die niet (milieu, toekomstige generaties) of slecht vertegenwoordigd worden (inwoners van Groningen, huiseigenaren) in het besluitvormingsproces.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

Een belangrijk thema in de fysieke infrastructuur is de manier waarop we omgaan met onze leefomgeving: de belangen van lokale bewoners worden niet goed gehonoreerd. In de IT-infra is privacy vaak het kind van de rekening. Er moeten verdienmodellen ontwikkeld worden waarin niemand schade lijdt of, als dat niet mogelijk is, de schade ruimhartig wordt gecompenseerd.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van:

Open Source (Wikipedia over ontstaan beweging, organisatie, licentie)
Solid Project, Tim Berners Lee (Your data, your choice).
Solid is a specification that lets people store their data securely in decentralized data stores called Pods. Pods are like secure personal web servers for data. When data is stored in someone’s Pod, they control which people and applications can access it.)
Seats2meet.com S2M biedt vergaderplekken aan voor bedrijven tegen een dynamische prijs en hanteert het principe van betalen met “sociaal kapitaal” voor flexwerkers in de cowork-lounge. Gebruikers van deze flexwerkplekken van Seats2Meet betalen niet in euro’s maar stellen hun kennis en kunde beschikbaar voor “toevallig” aanwezige flexwerkers.