Photo credits: zie colofon  

Domein Media

Het domein Media (en informatievoorziening) heeft een sterk faciliterende rol in het functioneren van alle andere domeinen. Uiteraard zijn de domeinen Bestuur en (IT-) infra hierin belangrijke buren. De coronacrisis maakt duidelijk dat de massamedia zichzelf zien als verlengstuk van de overheid en geen onafhankelijke rol meer vervullen in het faciliteren van de dialoog. Een IT-gigant als Facebook heeft onze persoonlijke gegevens nodig voor hun business case en blijkt niet in staat onze privacy te garanderen. De algoritmes van Google filteren de informatie die we gepresenteerd krijgen en alle grote medianetwerken hebben hun rol als “veilige haven” waar iedereen een mening kon uiten verlaten: critici en klokkenluiders die geluiden laten horen die niet in het straatje te passen komen, lopen het risico gecensureerd te worden: shadowbanning en deplatforming zijn de methoden die worden toegepast.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

Hoor en wederhoor, transparantie over bronnen en financiële middelen, onbevooroordeeld verslag doen van gebeurtenissen, financiële onafhankelijkheid bij rapportage of onderzoek zijn peilers voor een gezond ecosysteem in het domein Media. Er zijn vele initiatieven gestart om antwoord te geven op het gevoel “niet gehoord te worden” en/of breder en beter geïnformeerd te worden. Klokkenluiders en vele groeperingen die een deelbelang vertegenwoordigen zoeken hun weg op sociale media en krijgen gehoor bij een beperkt publiek. Facebook biedt een podium aan vele groeperingen, maar treedt ook op als poortwachter ten aanzien van de inhoud die wordt gedeeld. Veel minder bekend zijn alternatieve media als gab.com (vgl. Twitter) of het video-platform Odysee.com (“we prioritise creators, not corporations”). In Nederland geven media als Follow the Money, De Correspondent en De Andere Krant succesvol invulling aan de wens om zaken vanuit meerdere invalshoeken te belichten, de onderste steen boven te halen, en in algemene zin: om beter geïnformeerd te worden.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van: