Photo credits: zie colofon  

Domein Gezondheid

Der Mensch ist was er isst” (de mens is wat hij eet) schreef de filosoof Ludwig Feuerbach in 1850. Voor velen een veelzeggende uitspraak die aangeeft dat de kwaliteit van ons voedsel ons hele wezen bepaalt. De vraag is dan wat ons op velen manieren gemanipuleerde en door de bio-industrie geproduceerde voedsel met onze gezondheid doet op de lange termijn. In ons model staat de voedselproductie ten dienste aan onze gezondheid. Landbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij horen dan niet langer thuis onder het economische domein: het doel is niet om geld te verdienen maar om ten dienste te staan aan de voeding van mens en dier. Onder kritische consumenten en wetenschappers is inmiddels wel duidelijk dat bijvoorbeeld een bestrijdingsmiddel als glyfosaat ernstige schade berokkent aan de biodiversiteit in het algemeen (denk aan bijensterfte) en de menselijke gezondheid in het bijzonder (denk aan de onderzoeken die de relatie tussen glyfosaat en Parkinson aantonen). Herstel en preventie van de schade die door menselijk handelen ontstaat (of door genetische aanleg reeds aanwezig is) blijft een taak voor de zorgsector. Uiteraard is er een sterke band met het domein Welzijn om de vele psycho-sociale aspecten in relatie tot gezondheid te ondersteunen waar nodig.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

Preventie en de menselijke maat zijn fundamentele bouwstenen voor een goede gezondheidszorg. Een inspirerend voorbeeld dat hier niet mag ontbreken is de thuiszorgorganisatie Buurtzorg van Jos de Blok. Inmiddels de belangrijkste thuiszorgorganisatie van Nederland; kleine teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van:

Overesch (boeren in harmonie met de natuur)
Oosterwaarde (Pergola-Associatie, Community Supported Agriculture)
Positieve gezondheid (Machteld Huber)
Germaanse geneeskunst (Dr. med. Ryke Geerd Hamer)
Energetisch-therapeut.nu (Gerard ten Haaf)
Huna International Bekijk bijvoorbeeld het Aloha Project en de Dynamind techniek voor zelfheling (en de Nederlandse vertaling van Dynamind)