Photo credits: zie colofon  

Domein Bestuur

David van Reybrouck initieerde in 2011-2012 de G1000, een burgertop die 1000 Belgen liet overleggen over een betere democratie. Van Reybrouck kwam ook met het idee voor een ‘deliberatieve democratie’ gebaseerd op loting en hij pleitte voor invoering van het ‘preferendum’ in het klimaatbeleid om patstellingen te overstijgen. Prof. Bob de Wit benoemt in zijn boek Society 4.0 als een van de belangrijk knelpunten voor de soevereiniteit van nationale staten dat de besluiten van supranationale of federalistische organisaties waar “no democratic feedback system is in place at global level” maar die wel juridisch bindend zijn. Voorbeelden zijn de WEF en de WHO. De vele misstanden binnen de jeugdzorg en bij de belastingdienst (toeslagenaffaire), de slachtoffers van de Q-koorts, de weigering Groningers ruimhartig te compenseren voor de schade aan hun huizen, de voorbeelden van het gebrek aan integriteit binnen de overheid zijn legio.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

Hoopgevend is dat er door velen wordt gezocht naar herstel in de weef- en constructiefouten in onze samenleving. Integere besluitvorming is mogelijk en praktisch werkbaar (en zelfs meetbaar) in te richten waarbij de wisdom of the crowd wordt geïntegreerd en een breed draagvlak voor elk besluit gegarandeerd is. Sociocratische besluitvorming blijkt bij dergelijke processen  een cruciaal element in de manier waarop mensen op een respectvolle manier met elkaar de dialoog kunnen aangaan.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van: