Photo credits: zie colofon  

Domein Economie

Bij de New Musketeers zeggen we dat de schoorsteen moet roken, maar dat het wel schone rook moet zijn. Schone rook is een metafoor voor schoon ondernemen: we werken aan een betere wereld in alle opzichten, dus ook sociaal, rechtvaardig, gezond, inclusief, integer, transparant en faciliterend. Het domein Economie (financiën, productie, werk en inkomen) heeft veel te maken met de domeinen Onderwijs (wetenschap, persoonlijke ontwikkeling, talenten inzetten) en met Infra (fysieke en digitale infrastructuur, transport). Er is een sterke band met het onderwijs vanwege de arbeidsmarkt (zonder kennis en goed opgeleid personeel kun je het in economisch opzicht wel vergeten). Maar ook met het domein Infra: zonder transport en een IT-infrastructuur kun je als economie niet goed concurreren.

Wat kun je doen om het gat te dichten?

In het economische domein zijn er talloze voorbeelden hoe we rechtvaardiger kunnen omgaan met hetgeen de aarde ons te bieden heeft en wij met z’n allen produceren. De eerste stap is je af te vragen hoe je waarde kan toevoegen, wat het is dat je kunt bijdragen, waar is behoefte aan?  Je ambitieniveau om de weef- en constructiefouten te herstellen zal waarschijnlijk samenhangen met de complexiteit van je plannen en activiteiten.  Het Broodfonds is een inspirerend voorbeeld hoe we een laagdrempelig vangnet kunnen bieden aan ondernemers wanneer ze ziek worden.

Blog thema’s

Contact

Kievit 7, 8131 HD Wijhe
Mobiel: 06-29045670
E-mail: info@newmusketeers.nl
Web: NewMusketeers.nl

Kijk ook eens op de websites van:

Ga naar de bovenkant