Photo credits: zie colofon  

MVO / betekenisvol ondernemen

Wat is betekenisvol ondernemen?

Wanneer je op humane wijze toegevoegde waarde brengt in de samenleving dan is er sprake van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of “betekenisvol ondernemen” (de Nederlandse vertaling voor “purpose driven business”). Dit betekent dat de impact van jouw acties wordt ervaren als positief of op z’n minst als een neutrale impact die geen schade toebrengt. Menselijk handelen (producten, diensten, beleidsmaatregelen, enz.) dat geen schade veroorzaakt is integer handelen: het handelen laat alles en iedereen intact, heel. Is er wel een goede intentie, maar wordt toch schade veroorzaakt, dan hebben we te maken met schijnoplossingen. Schijnoplossingen kunnen in de transitiefase geaccepteerd worden, voor de periode die nodig is om een minder schadelijke oplossing te vinden, mits de benadeelde partijen worden gecompenseerd voor de schade die geleden wordt.

…en wat is het niet?

(Vrij naar Aaron Hurst, De Betekeniseconomie)

Betekenis ≠ Lotsbestemming

Betekenisvol ondernemen is niet hetzelfde als een lotsbestemming, maar de manier waarop je je werk doet en je inzet voor anderen. Betekenisvol ondernemen is geen status quo, maar een proces.

Betekenis ≠ Luxe

Betekenisvol ondernemen vindt zijn oorsprong in de universele behoefte om van betekenis te zijn en is geen charitatieve daad van ondernemers met veel geld.

Betekenis ≠ Openbaring

Betekenisvol ondernemen is niet iets wat je plotseling “geopenbaard” wordt, het is een reis en het resultaat van alert zijn en nieuwe ervaringen zoeken.

Betekenis ≠ Gemakkelijk

Betekenisvol ondernemen geeft je de inspiratie je grenzen te verleggen en vraagt je tot het uiterste te gaan.

Betekenis ≠ Schaars

Betekenisvol werk is geen zeldzaamheid maar overal te vinden: je kunt je elke dag afvragen wat je heeft verbaasd, geïnspireerd of ontroerd.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: