Photo credits: zie colofon  

De helende onderneming

Elke samenwerking, elke organisatie, is een systeem en heeft de potentie uit te groeien tot een helende onderneming of, als je het wat ruimer wilt zien, tot sociaal of maatschappelijk eco-systeem. Een sociaal ecosysteem streeft naar voldoende deelnemers om tegenslagen op te vangen, de deelnemers tevreden te houden en de gewenste resultaten te realiseren.

Neutrale of positieve impact

Een helende onderneming is integer, anders is er geen sprake van heling maar van schade, afbraak of destructie, en dat betekent dat de impact van de onderneming, intern en extern positief of neutraal moet zijn. De impact kan onderzocht worden met een stakeholder impact assessment: elke stakeholder wordt gevraagd de impact van de onderneming, een project, of een bepaalde kwestie, te beoordelen op een schaal van -4 tot +4. Is er geen duidelijk positief of negatief effect waar te nemen, dan is de impact neutraal (0). Er is ervaring opgedaan met een externe impactmeting (over de gaswinning in Woerden), maar je zou in onze optiek ook impactmetingen op kleinere schaal kunnen doen, bijvoorbeeld binnen afdelingen of teams.

Geen hiërarchie, wel stewards

Ecosystemen hebben geen leiders, maar stewards die zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Er is geen hiërarchie, iedereen is van belang, iedereen draagt bij.

Relaties, rollen, ruimte

Een sociaal ecosysteem is nooit af en vraagt onderhoud. Als er problemen zijn, dan wordt gekeken naar de verhoudingen in de Relaties, de Rollen en de benodigde Ruimte. Een sociaal ecosysteem kan zich ontwikkelen tot een Ecosysteem van Gevers. Een Ecosysteem van Gevers veroorzaakt geen schade, heeft een neutrale of positieve impact en is dus integer (d.w.z. laat intact, houdt heel).

Pioniers

Kijk ook eens op deze websites:

Stewardship, leidinggeven vanuit het hart

Als je wilt weten hoe leiding geven op basis van stewardship eruit ziet in de praktijk, dan is Ricardo Semler een voorbeeld. Ricardo erfde het bedrijf Semco van zijn vader, maar nivelleerde de macht en legde de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de onderneming bij zijn medewerkers. Zijn boek Semco Stijl is een managementklassieker en een echte aanrader.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, op deze manier: