Photo credits: zie colofon  

FEEST-kapitalen en FEEST-rendementen

Hoe bouw je een FEEST-je?

Als je de natuur als inspiratiebron en lichtend voorbeeld wilt nemen voor een sociaal systeem, en je bekijkt alle elementen in zo’n ecosysteem, dan zie je dat elk element op een of andere manier bijdraagt aan het overleven en de veerkracht van dat systeem als geheel. Ons huidige sociale systeem loopt volkomen vast door de eenzijdige focus op slechts één ruilvorm of type transactie: geld. We bepleiten hier een veel bredere kijk op de manier van ruilen en samenwerken. De manier waarop je bijdraagt in een helende onderneming of een Ecosysteem van Gevers hoeft niet in de vorm van een 1-op-1 ruil of in de vorm van geld. Je kunt ook bijdragen of “geven” in andere vormen en hoeft niet persé terug te geven aan iemand die voor jou iets doet. Jouw bijdrage is misschien eerder van belang voor alle deelnemers in het ecosysteem in plaats van een bepaalde persoon. Dus de vorm die het geven aanneemt hoeft niet te betekenen dat in dezelfde vorm wordt teruggegeven en het hoeft ook niet altijd om een financiële transactie te gaan.

Zowel het geven als de ontvangst kan de volgende vormen aannemen:
Facilitair (bijvoorbeeld arbeid, geld, energie, fysieke ruimte, gezondheid, transport, kunst/cultuur, muziek, enz.)
Emotioneel (blij, gelukkig, positieve energie/aanwezigheid)
Ecologisch (circulair: niet uitputten van de aarde)
Sociaal (aanwezig zijn/deelnemen, toegang tot/vergroten van kennis en netwerk)
Toekomstige generatie waarde*)

Jouw bijdrage, jouw aanwezigheid is het kapitaal wat jij inbrengt om het ecosysteem tot bloei te brengen. Wat je terugkrijgt, het rendement is dat je onderdeel bent van dat ecosysteem en dat jouw bestaan ondersteunt en je helpt tot volledige ontplooiing te komen. De kapitaalsvormen enerzijds en de rendementsvormen anderzijds worden aangeduid met hun beginletters: de F.E.E.S.T.-kapitalen als het gaat om de bijdragen en de F.E.E.S.T-rendementen als het gaat om de opbrengsten.

*) Waarde voor toekomstige generaties ontstaat wanneer de toekomstige generaties aanwezig zijn en de transacties de generaties na ons helpt te floreren. Per saldo is alles wat er in het domein Onderwijs gebeurt van belang voor de Toekomstige generaties. In het onderwijssysteem van 2023 en vele decaden daarvoor is er sprake van een (bepaalde mate van) negatieve impact, er wordt schade aangericht aan de ontwikkeling van kinderen (de vele initiatieven om het onderwijs te hervormen tonen aan dat er te veel mis is met het reguliere systeem). Ook transacties die het milieu beschadigen, die niet circulair zijn, dragen niet bij aan het welzijn van de Toekomstige generaties en zullen om die reden nooit een FEEST-je worden. Het Ecosysteem van Gevers is pas voltooid wanneer de transacties ook de toekomstige generaties bekrachtigen, het bestaan na de huidige generatie tot bloei brengt.

Stap 1 – Inventariseer je kapitaal met de Empowerment Mix

  1. Geef in het schema per FEEST-kapitaal aan welke bijdrage je zou willen leveren, wat jouw aandeel zou kunnen zijn. In dit fictieve voorbeeld beschikt deelnemer X over een locatie, bijvoorbeeld een kantoorruimte. Deelnemer Y stelt geld beschikbaar om het project of de onderneming te steunen. Bovendien beschikt deze deelnemer over een groot netwerk dat hij open stelt om het project te versterken waar nodig. Deelnemer Z beschikt over specifieke kennis die van belang is voor dit project. Alle deelnemers dragen bij met hun arbeid. Dat hoeft niet voor elke deelnemer hetzelfde aantal uren te zijn, ook daar kun je naar vermogen bijdragen en kijken wat er nodig is om het project tot een succes te maken.
  2. Je hoeft niet voor elk kapitaal iets in te vullen. Als je deelneemt, draag je dus iets bij (wat?), maar mogelijk verwacht je ook iets terug (wat? – zie tweede tabel).
  3. Als je deelneemt dan is er al sprake van Sociaal kapitaal. Je bent er immers bij. Als jouw aanwezigheid bovendien als positief ervaren wordt, dan is er sprake van een positieve emotionele bijdrage, dus is er sprake van Emotioneel kapitaal. Zo kan iemand die veel optimisme en positieve energie brengt in een groep, maar verder geen arbeid, kennis, geld of wat dan ook meebrengt, toch erg belangrijk zijn voor het functioneren van de samenwerking.
  4. Je kunt de tabel voor jezelf invullen, maar ook aangeven welke bijdragen je van andere deelnemers verwacht of wat je wenselijk zou achten: hiermee identificeer je welke bijdragen gewenst zijn om het project of de onderneming tot een succes te maken.
  5. Als iedere deelnemer aan het project/bedrijf/organisatie iets invult, ontstaat een totaalbeeld: wat zegt dat? Zijn er tekorten of is er overvloed?
  6. Voor een snel overzicht kun je ook vinkjes zetten of plus- en mintekens voor zowel de bijdragen als de rendementen per deelnemer en het grote geheel (de onderneming of het ecosysteem).
Deelnemers / Stakeholders : de bijdragen
FEEST-kapitalen deelnemer X deelnemer Y deelnemer Z
Facilitair faciliteert een locatie faciliteert geld faciliteert arbeid
Ecologisch
Emotioneel heeft positieve houding heeft positieve houding heeft positieve houding
Sociaal is aanwezig stelt netwerk beschikbaar stelt kennis beschikbaar
Toekomstige generaties

Stap 2 – Wat is het rendement op het geïnvesteerde kapitaal?

In de tweede tabel inventariseer je wat de resultaten (of rendementen) zijn per deelnemer en het grote geheel. In dit voorbeeld worden de deelnemers X, Y en Z financieel en infrastructureel gefaciliteerd. Er worden geen ecologische diensten of goederen geproduceerd en er is geen speciale aandacht voor het milieu. Op dit terrein is er misschien nog werk aan de winkel of is een rendement misschien moeilijk haalbaar. Door de prettige onderlinge samenwerking is er ook sprake van Emotioneel rendement (iedereen wordt blij of gelukkig van het werken aan dit project). De samenwerking versterkt het sociale kapitaal van de deelnemers: er ontstaan nieuwe contacten en nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden nemen toe. Er is in dit project nog niet nagedacht over de impact op toekomstige generaties: het project is misschien van korte duur, of misschien is de impact niet goed vast te stellen. Er is dan geen rendement voor de Toekomstige generaties.

Deelnemers / Stakeholders : de rendementen
FEEST-rendementen deelnemer X deelnemer Y deelnemer Z Resultaat voor ecosysteem / helende onderneming
Facilitair
Ecologisch
Emotioneel
Sociaal
Toekomstige generaties

Is het resultaat een FEEST-je?

Dit fictieve voorbeeld schetst een beeld van veel bedrijven en organisaties in de oude economie waar het wel prettig werken is, maar waar weinig aandacht is voor het milieu en de maatschappelijke rol van de organisatie. Er is dus nog geen sprake van een helende onderneming die een rol vervult in een Ecosysteem van Gevers.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: