Photo credits: zie colofon  

Empowerment Mix

In elk project, in elke organisatie van een helende onderneming zijn er vijf manieren om bij te dragen aan de samenwerking en zijn er dus ook vijf vormen van rendement mogelijk. In de gangbare economische modellen staat het begrip “kapitaal” voor geld en voor menselijk / intellectueel vermogen (“human capital”) in vele gedaantes. Wat je kunt leveren, jouw bijdrage, is een vorm van kapitaal. En wat je ervoor terug krijgt is een vorm van rendement.

In ons model verschuift de nadruk op geld (Financieel kapitaal of Financieel rendement) naar waarden die langdurig geluk, welzijn en gezondheid opleveren. Geld blijft een rol spelen, maar is niet meer dominant, de kapitaalsvormen in ons model zijn nodig om een helende onderneming en een Ecosysteem van Gevers te laten floreren.

Minder afhankelijk van geld, meer zelfvoorzienend

Het staat eenieder vrij om de empowerment mix naar eigen inzicht in te zetten. Een van de doelen zou kunnen zijn om jezelf en je samenwerkingspartners minder afhankelijk te maken van geld en een grotere mate van zelfvoorzienendheid te bereiken.

Niet geld maar empowerment is het ruilmiddel

Bij een FEEST-elijke samenwerking gaat het om “empowerment”: elke deelnemer is erop gericht om een of meer van de andere deelnemers en het sociale ecosysteem in z’n geheel te bekrachtigen, te “empoweren”. Empowerment is het ruilmiddel, de olie tussen de raderen van het project of de onderneming. Geld blijft wellicht een rol spelen, maar de focus, de stip op de horizon, is niet meer geld. De samenwerking draait daar niet om, daar gaat het gewoon niet meer over. Hierdoor ontstaat een heel andere sfeer en focus, een andere organisatiecultuur dan bij traditionele ondernemingen waarbij salaris, status en macht de boventoon voeren. Het is in de beginfase misschien niet altijd mogelijk om op alle onderdelen een rendement of resultaat te realiseren, dat is niet erg. Het gaat om een samenwerkingsproces en elke stap is er een! Als er onvoldoende rendement is om tot bloei te komen, dan is het project waarschijnlijk te klein. Zoek dan naar extra deelnemers.

Je kunt natuurlijk gewoon organisch aan de slag gaan en kijken hoe ver je komt. Als er stagnatie is, of je merkt dat je niet kunt loskomen uit de oude patronen van “ruilen tegen geld”, of dat er altijd sprake van ruil moet zijn en onbaatzuchtig geven niet mogelijk is, dan kan het invullen van de Empowerment Mix je wellicht helpen. De Empowerment Mix bestaat uit twee delen:

  1. De feestelijke bijdragen (de FEEST-kapitalen)
  2. De feestelijke resultaten (de FEEST-rendementen)

In FEEST-kapitalen en FEEST-rendementen wordt besproken hoe je met de Empowerment Mix een feestje kunt bouwen.

Voorbeeld van een Empowerment Mix met FEEST-kapitalen/rendementen

Deelnemers / Stakeholders : de bijdragen of rendementen
FEEST-kapitalen/rendementen deelnemer X deelnemer Y deelnemer Z
Facilitair faciliteert een locatie faciliteert geld faciliteert arbeid
Ecologisch
Emotioneel heeft positieve houding heeft positieve houding heeft positieve houding
Sociaal is aanwezig stelt netwerk beschikbaar stelt kennis beschikbaar
Toekomstige generaties

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: