Photo credits: zie colofon  

De transitie: empowerment van liefde

Als je ervan overtuigd bent dat onze huidige samenleving niet goed functioneert, en daar zelf iets aan wilt veranderen, lees dan verder. Er zijn talloze mensen op zoek naar een samenlevingsvorm die humaan is en integer. Integer in de zin van heel houdend, zonder schade te veroorzaken aan wie of wat ook. Er zijn inmiddels ook velen die het antwoord zoeken in de natuur. De natuur leert ons hoe je op een vruchtbare en succesvolle manier kunt organiseren en samenleven.

De vraag is hoe?

Het is belangrijk om te beseffen dat de huidige weg een doodlopende weg is: onze kapitalistische samenleving is gericht op economische groei en het scheppen en in stand houden van schaarste: dat is leuk voor degene die achter de toonbank staat, maar niet voor degene die in de rij moet staan. De groei is bovendien gekoppeld aan exploitatie van grondstoffen die eindig is.

Een beroemde uitspraak van Einstein is dat problemen niet kunnen worden opgelost met hetzelfde denken dat het probleem veroorzaakt heeft. Met andere woorden: er zal flink “outside the box” gedacht en gehandeld moeten worden om een andere weg in te slaan die niet leidt tot exploitatie, schade en een happy few, maar tot delen, heel houden en iedereen gelukkig.

De New Musketeers streven ernaar om bij te dragen aan een humane samenleving. We stellen een gedachtengoed ter beschikking, een model en instrumentarium waarmee die gewenste transitie kan worden vorm gegeven.

Van helende onderneming naar Ecosysteem van Gevers

In onze visie kan die samenleving werkelijkheid worden projecten en activiteiten te starten die we “helende ondernemingen” noemen. Dit kunnen kleine initiatieven zijn, projecten op buurtniveau, interne cultuurwijzigingen binnen afdelingen en teams van bedrijven, nieuwe diensten van instellingen en ondernemingen, betere overlegstructuren van overheden, enz, enz. De schaal maakt niet uit, wat telt is het humane doel, de humane intentie en de humane impact.

Een helende onderneming kan leren om beter te gaan samenwerken met ketenpartners, maar ook met partners in aanpalende domeinen. Elke organisatie heeft een rol te vervullen in de samenleving. Vanuit die rolverantwoordelijkheid kan samenwerking gezocht worden met organisaties die niet direct van belang zijn voor de organisatie zelf, maar wel voor het domein waarin de organisatie actief is. Helende ondernemingen kunnen op die manier hun ecosysteem versterken en toewerken naar domeinoverstijgende Ecosystemen van Gevers.

Het is uiteindelijk empowerment van de liefde die deze vorm van samenleving steeds onafhankelijker maakt en steeds sterker.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: