Domein Milieu

In de huidige maatschappij is het domein Milieu (en natuur) een buurman of zelfs een "subdomein" van het domein Economie: grondstoffen worden gewonnen om de economie te laten draaien, de natuur dient als kapitaal voor de [...]