Domein Infra

In Nederland zijn we van oudsher goed bekend met het belang van een goede infrastructuur: weg- en waterwegen, (lucht-) havens, dijken, nutsvoorzieningen: er wordt al eeuwen gewerkt aan het opbouwen en verbeteren van onze infrastructuur. [...]