Domein Gezondheid

"Der Mensch ist was er isst" (de mens is wat hij eet) schreef de filosoof Ludwig Feuerbach in 1850. Voor velen een veelzeggende uitspraak die aangeeft dat de kwaliteit van ons voedsel ons hele wezen [...]