Domein Media

Het domein Media (en informatievoorziening) heeft een sterk faciliterende rol in het functioneren van alle andere domeinen. Uiteraard zijn de domeinen Bestuur en (IT-) infra hierin belangrijke buren. De coronacrisis maakt duidelijk dat de massamedia [...]